vrolijk werk

Vrolijk Werk

KLEINSCHALIGE DUURZAME WERKPLAATS VOOR VROUWEN Vrolijk Werk

Stichting Vrolijk Werk is een kleinschalige duurzame werkplaats voor vrouwen. We hebben als doel om vrouwen, die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet deel kunnen nemen in het arbeidsproces en/of de maatschappij, een veilige plek te bieden waar zij weer kunnen opbouwen en zo stappen kunnen zetten op de participatieladder.

Hiertoe heeft SVW een werkplaats in de wijk Haagse Hout waar met gemotiveerde en bekwame vrijwilligers het oude, typische vrouwelijke, viltambacht weer tot leven is gebracht. Kenmerkend aan het vilt proces is de rust die het geeft, letterlijk “uit je hoofd naar je handen”.

Ook geeft Vrolijk Werk op de donderdagmiddag het WolLokaal een plek, waar iedereen vrijblijvend kan komen breien en haken. Ben je nieuwsgierig? Kom dan tijdens de route ook bij ons kijken!

LOOkatie364 → Atelier 1.10

TELEFOON: 06 3984 7711